Loading

Logo en    en    de

 Ručně vyřezávané:

 Rámy na obrazy a zrcadla

Nástěnné reliéfy

Plastiky do interiéru

Nábytkové dekorace

Bytový design a doplňkyŘezbářství

Dřevo je krásné a je dílem přírody. My mu však dáváme tvar. Tím se stává dílem našich rukou a našich představ.


 

 

 

Rámy<span>Zhotovení rámů</span>

 

 

 

 

 

 

 

Barokní rám na zrcadlo<span>7.900 Kč</span>
Egyptský rám<span>6.900 Kč</span>
Zrcadlo ve dřevě<span>2.100 Kč</span>
Rám s křídly <span>2.600 Kč</span>
Soška bohyně Isis <span>6.900 Kč</span>
Velký barokní rám<span>76.000 Kč</span>
Rámeček s pírky <span>1.200 Kč</span>
Zlacený rám <span>5.900 Kč</span>
Velký secesní rám <span>89.000 Kč</span>
Reliéf - abstrakce labutě <span>3.600 Kč</span>
 Betlém<span>11.900 Kč</span>
Pták v letu <span>599 Kč </span>
Reliéf Madony<span>2100 Kč</span>
Ptáčci<span>249 Kč</span>
Kachna <span>599 Kč</span>
Poslední večeře- reliéf <span>7.100 Kč</span>

 

 

IMG_6185

Jmenuji se Michal Šrotíř

Od dětství mě bavilo cokoliv spojené s uměleckou tvorbou. Mé první kroky tímto směrem jsem uskutečnil v Olomouci, odkud pocházím. Navštěvoval jsem řadu výtvarných kroužků pro nejmenší (kresba, malba, modelování), Základní uměleckou školu a nakonec i Střední uměleckou školu. Řezbou do dřeva se aktivně zabývám od svých 12 let. Tato tvorba mě bavila natolik, že jsem se rozhodl toto řemeslo studovat na střední škole v Tovačově. Po úspěšném zakončení (maturita) jsem se v uměleckém oboru uplatnil jako restaurátor kamenných památek a také umělecký štukatér.

Svou praxi jsem rozšiřoval i v zahraničí ( Londýn a Švýcarsko ). Vyřezávání se nadále věnuji ve svém volném čase a zároveň je to součástí mé práce v ateliéru v Praze.

Má tvorba spočívá ve snaze přiblížit se k co největšímu detailu a dané předloze. Nejraději však realizuji své vlastní představy. Jako materiál preferuji lipové dřevo, protože poskytuje mnoho možností pro ztvárnění detailních prvků a povrchových úprav.

Do dřeva nejčastěji vytváříme abstrakce a historické styly, které ve spojení s moderní dobou a interiérem, vytváří originální design.

Mezi naše nejčastější tvorby patří: rámy na obrazy, plastiky a reliéfy. Dále: estetické řezby na nábytek, betlémy či doplňkové předměty jako nástěnné hodiny nebo drobné sošky.

Michal Šrotíř, narozen 15.12.1983 v Olomouci (pdf)

1988-1995 – Základní umělecká škola Archa v Olomouci

1996-2000 – Základní umělecká škola Žerotín ( Olomouc ) obor řezbářství

2000-2004 – Střední umělecká škola SOU Tovačov, Obor: Umělecko-řemeslné zpracování dřeva – zakončen maturitou

2006 – Rekonstrukce a restaurování kamenných památek – Ladislav Werkmann s.r.o. Olomouc

 • • Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci – unesco
 • • Kostel Panny Marie Královny – Ostrava
 • • Kašna v květné zahradě v Kroměříži
 • • Renesanční zámek v Lipníku nad Bečvou
 • • Ruda nad Moravou – sousoší sv. Josefa

2007 – Tvorba do dřeva

2008-2009 – Vyřezávání historických rámů na obrazy – Graham Harrison LTD. Londýn

2009 – Restaurování a rekonstrukce kamenných památek – Ladislav Werkmann s.r.o.Olomouc

 • • Terezská brána – Olomouc
 • • Kostel Panny Marie Královny – Ostrava
 • • Zámek – Rosice

2011-2014 – Pracom s.r.o. Restaurování a rekonstrukce kulturních památek – Praha

 • • Salmův palác na Pražském Hradě
 • • Orloj – Staroměstké náměstí Praha – Unesco
 • • Divadlo v Mulheimu – Švýcarsko
 • • Matfyz – Malostranské náměstí Praha
 • • Kostel Zjevení Páně ( Cyrilka ) – Velehrad
 • • Zámecká jízdárna – Lednice
 • • Palác Rapid – Václavské náměstí Praha

2014-2015 – Tvorba do dřeva

Zobrazit mapu<span></span>

Napište nám

Odpovíme Vám v co nejkratší době.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Identifikační údaje: Michal Šrotíř, Kolbenova 923/34a, IČO: 74972286 , wood-flow@email.cz

Rád bych Vás provedl obchodními podmínky, které budeme při realizaci naši spolupráce uplatňovat.

Výrobky, které jsou předmětem mé práce, jsou vyráběny zejména na zakázku dle požadavků klienta a jsou výsledkem mé řezbářské práce. Z tohoto pohledu tak uzavíráme smlouvu o dílo, což je specifický druh smlouvy dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoník. S tím souvisí také řada dalších podmínek, jako je doba zhotovení a přeprava zákazníkovi. Zhotovitel postupuje při provedení díla samostatně a pokud je k provedení díla potřebná součinnost objednatele, vyzve ho zhotovitel k poskytnutí součinnosti. Přesný termín předání díla závisí od konkrétního díla a jeho časové náročnosti. O termínu dokončení bude zákazník informován. Pro rychlejší komunikaci žádáme zákazníky o sdělení emailu. Pokud zhotovitel nesouhlasí s prováděním díla a jeho podoby, je povinen zhotovitele upozornit na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu tak, aby se mohli domluvit na dalším postupu spolupráce. O všech podrobnostech objednávky bude zákazník informován.

Prodávající je oprávněn požádat zákazníka o složení zálohy, jejíž výše se domluví před započetím díla tak, aby odpovídala povaze díla, době trvání a náročnosti díla. Záloha je určena zejména na věci opatřené zhotovitelem k provedení díla.

Vlastnické právo k výrobku nabývá objednatel předáním díla a zaplacením kupní ceny.

Pokud dojde k převzetí díla a zákazník spatří na něm nějakou vadu, výhrady oznámí ihned zhotoviteli tak, aby bylo možné sjednat nápravu. U skrytých vad má objednatel povinnost oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla.

Pokud jste si u mě zakoupili výrobek jako spotřebitel a v průběhu dvou let zjistíte, že výrobek má vadu, můžete se na mě obrátit ve věci reklamace. Při převzetí výrobku si tento pečlivě prohlédněte a v případě, že zjistíte nějakou vadu, sdělte tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Pro jednodušší vyřízení celé záležitosti doporučuji písemnou formu, nejlépe emailem nebo použít přímo kontaktní formulář na mých stránkách. Vaši věcí se budu zabývat, ale možná budu potřebovat Vaši součinnost pro předání díla a podobně. Jelikož se jedná o výrobky velmi křehké a cenné, nejlépe bude, abychom si to předali osobně.

Vzhledem k charakteru výrobků kde se vyžaduje pro jejich přepravu větší opatrnost, je nejlepší si domluvit osobní předání, samozřejmě je možné využít i služeb přepravních společností. Jejich volba pak bude předmětem naší dohody.

Cena výrobků závisí od jeho rozměrů, specifikací a náročnosti provedení. Její výši bude zákazníkovi sdělena vždy předem, přičemž vždy je nutné počítat s tím, že objeví-li se potřeba provedení činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebylo možné předvídat, cena se úměrně zvýší. O této skutečnosti bude objednatel informován. Pokud by zvýšení ceny přesáhlo 10 % ceny původní a objednatel nesouhlasí s dokončením díla, může od smlouvy odstoupit. Zhotovitel však má právo na úhradu poměrné části ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla dle rozpočtu.

12507273_10209007332364593_61402808963227463_n

12507273_10209007332364593_61402808963227463_n